Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Specsłużby PRL zostały wyszkolone znakomicie i w żadnym razie amatorskie nie były, nie są i nie będą. Tymczasem po 1989 roku, prawdopodobnie one same zaczęły rozsnuwać bajeczki o jakimś niechlujstwie ich funkcjonariuszy w sporządzaniu akt, jakichś zmyśleniach, że fałszowano akta co by ‚pouczit nagradu i tak dalsze’. Rozejrzyjmy się zatem na pewnych przykładach  jak rzekomo kalekie były działania agentury po przejściu PRL do historii. Zacznijmy od chłopów. Najpierw po fiasku misji Czesława Kiszczaka w sprawie utworzenia rządu neokomunistycznego ZSL zmienia nazwę na PSL – Odrodzenie. Wcześniej bo w 1988 r. właściwi (nieskantowani) spadkobiercy PSL doprowadzają do rzeczywistego odrodzenia partii. Z kolei do odrodzonego PSL przyłączają się wojewódzkie organizacje  Solidarności Rolników Indywidualnych. W maju 1990 r. PSL odrodzone i PSL – Odrodzenie czyli skantowane łączą się. Przewodniczącym zostaje działacz wiejski wywodzący się z odrodzonych człowiek prawy Roman Bartoszcze, a kluczowe stanowiska obejmują działacze NSZZ RI Solidarność. Specsłużby nie zasypiały gruszek w popiele i już w czerwcu 1991 r. następuje kontratak. Dzieje się to na Nadzwyczajnym Kongresie Stronnictwa. Przeprowadza go grupa młodych działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej na czele z Waldemarem Pawlakiem, który w rezultacie zajmuje stanowisko przewodniczącego PSL. Dochodzi do wymiany kierownictwa. Już rok później PSL przyłącza się do „nocnej zmiany” obalając tym samym rząd Jana Olszewskiego. Waldemar Pawlak zostaje premierem.

W styczniu 2001 r. wskutek degrengolady jaka zaszła wcześniej w Akcji Wyborczej Solidarność  i w Unii Wolności  powstaje  stowarzyszenie Platforma Obywatelska. Jej głównymi założycielami byli Andrzej Marian Olechowski (specsłużby), śp. Maciej Płażyński z AWS i Donald Franciszek Tusk z UW, który wcześniej wywołał kryzys w tej partii, a następnie z niej wystąpił. W marcu 2002 r. powstaje PO RP a jej przewodniczącym zostaje Maciej Płażyński, jednak już w 2003 r. powołując się na rozbieżności programowe przestaje być jej szefem i z partii odchodzi. W roku 2002 negocjował on z Prawem i Sprawiedliwością koalicję wyborczą dotyczącą wyborów regionalnych i był orędownikiem takiej generalnej współpracy. W roku 2005 do koalicji na poziomie centralnym nie dochodzi. Od czerwca 2003 r. do dzisiaj sprawującym funkcję przewodniczącego PO jest Donald Franciszek Task, który w ten sposób jedno z najważniejszych swoich zadań, a dotyczących spraw wewnętrznych już wykonał. Pozostały głównie sprawy zagraniczne.

W listopadzie 2010 r. Joanna Grażyna Kluzik-Rostkowska i Elżbieta Renata Jakubiak po uprzednim zidentyfikowaniu ich roli  „konia trojańskiego” w Prawie i Sprawiedliwości zostają z niego wylane. W konsekwencji powołują do życia twór o nazwie Polska Jest Najważniejsza. Przewodniczącą stowarzyszenia zostaje ta pierwsza. Ugrupowanie to odnośnie rzeczy najważniejszych współpracuje w Sejmie z PO. Najpoważniejsze jednak zadanie postawiono przed tym ugrupowaniem na czas po jesiennych wyborach. Chodzi o rozłożenie operacyjnych możliwości PiS w razie klapy przy urnach.

We wszystkich 3 przedstawionych przedsięwzięciach aż pachnie od roboty specsłużb. Widać także jak działanie to jest udoskonalane. Za pierwszym razem trzeba było przeprowadzić dużą kontrakcję aby odsunąć patriotów. Wymagało to  ataku całej formacji kolesi z organizacji młodzieżowej ZMW. Za drugim razem patriota został zmuszony do odejścia jak swoją rolę nieświadomie odegrał, a zza jego pleców wyskoczył ten właściwy i namaszczony, którego pilotował  towarzysz doświadczony. Za trzecim razem nic specjalnie nie trzeba było robić. Ewentualne retusze nastąpią po wyborach. Tak więc specsłużby przeszły drogę od reagowania na zaistniały stan rzeczy na zasadzie Straży Pożarnej, poprzez stany pośrednie wprawdzie kontrolowane ale wymagające jednak interwencji,  do pełnej samosterowności  zainstalowanej pułapki. Gdzie tu amatorszczyzna ?