Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Donald Franciszek wraz ze swoją platformą finiszują. Niektórzy dziennikarze, jego do niedawna wielbiciele zaczęli rozliczanie. A to, że nie: zreformował, dopilnował, zmienił, przekształcił, zniósł wprowadził, podniósł, zrównał, doprowadził, wyjaśnił, etc, etc. Tak więc klapa generalna. Czyżby? Tymczasem patrząc z innej perspektywy poczynania premiera wydają się raczej pasmem „sukcesów” niż porażek. Oto one. Wzrost roli Ruso-Sowietów, z umocnieniem się ich agentury w Polsce.  Osłabienie wpływów USA. Podniesienie się roli Niemiec. Osłabienie więzi z krajami  małymi. Ruina finansów państwa. „Wylanie”się z Iraku i z interesu naftowego. Zafundowanie sobie nieadekwatnej do możliwości strefy działania w Afganistanie. Mimo członkostwa w NATO zakup rosyjskich śmigłowców bojowych i zamówienie dalszych. Likwidacja przemysłu stoczniowego. „Opylenie” kilku kluczowych z punktu widzenia strategicznego zakładów. Przygotowywanie opyleń dalszych np. Lotosu, SPEC-u. Zmniejszenie się zaufania obywatela do państwa. Wzrost liczby urzędników. Dekompozycja PKP. Dekompozycja armii. Zdeklasowanie „Gromu”. Uderzenie w emerytury. Uderzenie w świadczenia (zasiłek pogrzebowy). Zainstalowanie nowego prezydenta. Zainstalowanie nowego przewodniczącego „Solidarności”. Zainstalowanie nowego biskupa polowego. Zainstalowanie nowego prymasa. Zróżnicowane potraktowanie powodzian. Dekompozycja państwowej telewizji i radia. Podniesienie podatków. Wzrost cen wszystkiego. Załatwienie we współpracy z bufetową FSO na amen (będą tereny do rozparcelowania). „Zreformowanie” wielu instytucji państwowych np. IPN. Ogólny bałagan w państwie.  Faktyczny powrót WSI. Degrengolada policji, prokuratur i sądów. Powrót do życia publicznego figur odrażających i świń różnego rodzaju. Klops w rozbudowie infrastruktury, ect, ect. Wystarczy ?Tak więc szczególny „rozwój” Polski jest faktem i to jest bez wątpienia sukces Turkana, który przecież nigdy nie powiedział, co on dla niego  konkretnie oznacza. Drodzy Rodacy przecież kartką wyborczą chyba nie zatrzymacie Turkana w dziele wyprowadzania naszego kraju na czoło.