Tagi

, , , , , , , , , , ,

I oto jesteśmy po sobotnim świętowaniu 20 lecia Radia Maryja. Główna uroczystość odbyła się w w jego macierzy, czyli w Toruniu. Z miasta Kopernika i piernika, który jest najlepszy, gdy ciasto długo dojrzewa, wysyłany jest na cały świat sygnał – Jesteśmy z Chrystusem.  Czasem mówi się  na kogoś „stary piernik”. Zwrot ten, daj Boże, będzie miał zastosowanie również i do tej katolickiej rozgłośni, ale to dopiero gdzieś za 100 lat. Tymczasem dzisiaj Radio Maryja nie ma łatwego życia. Władze nic sobie nie robią z tego, że było ono oczkiem w głowie błogosławionego Jana Pawła II i jest niezwykle docenione przez Benedykta XVI, czemu papież dał wyraz śląc słowo otuchy do pielgrzymów przybyłych na jubileuszowe uroczystości – i usiłują dzieło to zniszczyć. Zaczęto to robić na całego zaraz po wyborach parlamentarnych 2007 r. zabierając fundusze na geotermię, która po uruchomieniu mogła być znakomitym źródłem finansowania owego doniosłego radiowego przedsięwzięcia. Mimo to rozgłośnia działała, tak jak poprzednio, dzięki ofiarności słuchaczy. Dzisiaj w ramach ideologii „nie klękania przed księdzem” rząd realizuje strategię wykluczenia Radia Maryja z przestrzeni publicznej, przez niedopuszczenie do znalezienia się na tzw. platformie cyfrowej. Autorem tej koncepcji jest Donald „Pinokio” Franciszek Tusk we własnej osobie. Człowiek ten wie, że nie osiągnie celu głównego tj. wyzucia Polaków z polskości i uczynienia z naszej Ojczyzny boiska do rozgrywek polityczno-gospodarczych między Niemcami i Ruso-Sowietami, kiedy całkowicie nie opanuje krajowej przestrzeni medialnej. Trzeba przyznać, że w dziele dezinformacji działalność rządu osiągnęła poziom najwyższy, o czym może świadczyć utrzymanie się u władzy, czyli doprowadzenie ludzi do stanu, w którym przy urnach wyborczych, nie wiedzą co czynią. Rzecz jest niezwykle groźna, gdyż polityka państwa, to drobiazgowo przemyślany proceder, kierowany przez człowieka bezwzględnego, strojącego się w piórka w zawsze w modnych odcieniach i kolorach, mściwego, despotycznego, dla którego świętość nie ma żadnego znaczenia. Skutkiem tego są działania w istocie swojej antypaństwowe rodzące śmierć, zakłamanie, wykluczenie, brak szacunku dla własnych korzeni, serwilizm, egoizm,  postawy konformistyczne i generalnie permanentny regres. Przeszkodą w doprowadzaniu nas i naszego miejsca pod słońcem do takiego stanu jest Radio Maryja. To ono dzień w dzień kładzie słuchaczom do głowy rzeczy pozwalające funkcjonować po ludzku, w sojuszu z Opatrznością i godnie, a nie jak stwory będące w swojej istocie biomaszynami.

Za wszystko to, stwórcy i twórcy Radia Maryja Ojcu dr. Tadeuszowi Rydzykowi i całemu Zespołowi rozgłośni należą się słowa najwyższego uznania i szacunku. Przyjdzie czas kiedy światłużyciu, których niestrudzonym mecenasem jest Ojciec Tadeusz, zostanie przywrócone należne miejsce.