Tagi

, , , , , , , , , , ,

Staraniem prof.  Balcerowicza Leszka na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie, zainstalowano tablicę świetlną, na której emituje się stan zadłużenia Polski, które za rządów herr Donalda Donaldowicza i (P)ublicznych (O)szustów narasta lawinowo. Społeczeństwo ma w ten sposób możliwość monitorowania stanu finansów państwa. Wzorując się na tym przykładzie, w tytule niniejszego wpisu przedstawiono liczbę zamachów na własne życie, przez samopodpalenie się. W porównaniu tym po stronie Tuska Donalda Franciszka widnieje liczba pięciu zamachów, bo tyle miało miejsce od początku jego premierowania, w tym dwa śmiertelne. W całym okresie PRL natomiast doszło do dwóch podpaleń, i oba z najgorszym z możliwych skutkiem. O ile jednak okres komunistyczny zakończył swoją niszczycielską robotę 24 lata temu, i charakteryzujący go fatalny wynik nie ulegnie już dzięki Bogu zmianie, to rządy herr Donalda Donaldowicza mogą być jeszcze oprotestowane w ten tragiczny sposób. Oby do tego nie doszło. Zważywszy jednak sytuację w jaką wpędziły Polskę agenturalne rządy PO, zwiększenie się wyniku po stronie Tuska Donalda Franciszka nie jest niestety niemożliwe.

PS. I pomyśleć, że za „fatalnych bo faszystowskich” rządów przedwojennej sanacji, nigdy nie doszło do samobójczych targnięć się na życie przez samopodpalenie. Nie doszło też do nich za czasów II Rzeczpospolitej oraz pierwszej, ani w czasie zaborów. Tymczasem za władzy postępu permanentnego, a więc w PRL i w III RP w okresie panowania światłego herr Donalda Donaldowicza, mogło coś tak tragicznego mieć miejsce. Gdzie my jesteśmy? Dokąd zawiódły nas rządy PO? Toż to niebywałe nieszczęście, nieszczęście po prostu nie do pojęcia.

Reklamy