Tagi

, , , , , , , , , ,

Kiedy w II Rzeczpospolitej uchwalano konstytucję, nazwaną później kwietniową, zastosowano wybieg, w wyniku którego posłowie opozycji opuścili salę. Wtedy jeden z przedstawicieli stronnictwa rządowego zgłosił wniosek, o natychmiastowe przejście do następnego czytania. Powiadomiona o tym kroku opozycja usiłowała do obrad powrócić, było już jednak za późno, gdyż w ciągu zaledwie kilku minut doprowadzono do ostatecznego głosowania, i projekt stał się prawem. Niby formalnie wszystko było w porządku, jednak duch prawa został pogwałcony. Dał temu wyraz Wielki Marszałek, który nie był zadowolony z zastosowanej procedury.

Ostatnio (P)erwersja (O)klapła zachowała się podobnie w sprawie nowelizacji budżetu, przeprowadzając na jednym posiedzeniu Sejmu 3 czytania projektu i głosowanie końcowe. Ponieważ PO posiadała stosowną większość, fortel nie był już tak wyrafinowany jak ten sprzed wojny. Porównując natomiast oba systemy parlamentarne, ten panujący w II Rzeczpospolitej i obecny, to ze względu na upływ czasu, wyczyn PO i PSL jest dużo bardziej kompromitujący. Tym samym można postawić pytanie, że skoro ustrój II RP jak twierdzili komuniści i twierdzą tak nadal ich ideowi spadkobiercy neokomuniści był faszyzujący, to w takim razie jaki jest ustrój polityczny III RP?

W związku z sześcioleciem panowania PO w Polsce, nie sposób nie stwierdzić, że nie ma takiego łajdactwa, takiej perwersji politycznej, czy takiego posunięcia, którego by nie zastosowano, aby w możliwie jak najkrótszym czasie pozbawić Rzeczpospolitą cech państwa suwerennego, wypłacając sobie za tę wrażą działalność tantiemy w wysokości miliardów złotych. Najbardziej wydajnym sposobem na osiągnięcie zakładanego celu w jest m.in. trwałe zniszczenie w Polakach zaufania do własnego państwa. Trzeba przyznać, że PO osiągnęła w tym względzie szczyty, czego wyraz mieliśmy ostatnio możność prześledzić, w ramach sejmowego skoku PO i PSL na państwową kasę. Wina Vincenta? Zdaje się, że po tym kolejnym skoku Jan Antony przedzierżgnie się z wynajmowacza nieruchomości w krezusa finansowego. Bravo, Rostov, Rostov.