Tagi

, , , , , , , ,

Piech senator (P)rostytucji (O)świeconej plan zgotował

I Fornala bez dorobku na selekcjonera zaordynował

Bońka Kosą zastraszyli, by zipnąć nie zdołał

I tak swój plan wdrożyli – nikt nie protestował

Aż ruina z Czarną Górą przyszła, jak na Polskę całą

Co to ją ci z PO ograbili, jak nie po dobroci to z pałą

Teraz Szaman dopiero ku Panu się zebrał

By w jego imieniu Wójt był coś przedsiębrał

Substancję trzeba ratować bo to grzech nad grzechy

Narodowi nie dać pociechy przy pomocy PO i Piechy

Lecz późno już było by futbolowej chwały dostąpić

I udziału w brazylianie rodakom nie poskąpić

Więc milionami w piłce się w trymiga zajęli

I dopiero wtedy z satysfakcją na laurach spoczęli

Odkrywając prawdę niestety poniewczasie całą,

Że Fornal piłki to Fornalik tylko parający się gałą.

 

PS. Swoje 3 grosze dołożył do klęski naszej piłki sędzia Kuipers. Choć holenderskiego chowu, to jednak nowy Paduranu.