Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

Wobec stopniowego czynienia z Polski ruiny, największym błędem jaki można popełnić w ocenie ludzi sprawujących władzę, jest przypisanie im cech nieudacznictwa. Tymczasem rzecz ma się inaczej. Osoby te są nadzwyczaj skuteczne. Działają wedle ściśle określonego planu, którym jest zniszczenie Polski. Nade wszystko chodzi o pozbawienie jej obywateli tożsamości narodowej i zaufania do własnego państwa. Zmiany w rządzie w ramach aktualnie funkcjonującej władzy mają dynamizować ten proces. Jest to w istocie wymiana zużytych względnie mało skutecznych w działaniu destrukcyjnym sterowników. Te nowe mają przyśpieszyć ‚nabieranie przez tonący kadłub wody’.

Tak zaplanowana polityka ma dla jej wykonawców jeden niezwykle istotny walor. Otwiera szeroko drzwi do rabunku państwa polskiego i to na niebywałą oraz wręcz niespotykaną skalę. Przyśpiesza to rzecz jasna jego ruinę, ale o to przecież od sześciu lat idzie. Działalność tego rodzaju zapewnia jednak likwidatorom Rzplitej niebywałej wielkości apanaże, co przekłada się na możliwość dodatkowego powiększenia zakresu władzy. Z przyrostów na kontach osób wtajemniczonych, nie da się pominąć miliardów euro pochodzących z funduszy spójności Unii Europejskiej, gdyż to jej dotacje są równie skutecznie defraudowane. Można nawet powiedzieć, że w Polsce trwa limitowana ‚gorączka złota’, a do eksploatacji jego pokładów mają dostęp bardzo nieliczni. Licencje na wydobycie wydano jedynie towarzyszom z PO, PSL i przede wszystkim agenturze, a także tym wyglądającym zza kołnierzy SLD i ferajny. Ogółowi niecnej roboty, ‚pali się pod nogami’, ze względu na postęp w sprawie badania tragedii smoleńskiej. Wyścig wszedł w decydujacą fazę .

Jednak to nie tylko działania rządu mają Polskę doprowadzić do stanu wegetatywnego. Na posterunku blisko ambasady Ruso-Sowietów czuwa niezbyt rozgarnięty fachowiec, od programowania wiecznego regresu Rzplitej niejaki „Jezus” Maria Karol Bronisław. Dobrał ci on do współpracy drużynę, o tak niezmiernych możliwościach zaspokajania potrzeb wywiadowczych byłego landu Mongołów, że Polakom pozostało cieszyć się, że jeszcze będą mogli popatrzyć, choćby przez chwilę, na krzyż, który zrósł się z ich etosem narodowym od wieków. Tu robota dopiero się zaczyna. Idzie o twórcze spożytkowanie funduszy na uzbrojenie armii. Clou programu comsi comsa będzie tzw. Polska Tarcza Antyrakietowa. Krzyżowanie Rzplitej w toku.