Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ze swoich złowieszczych i zbrodniczych eksperymentów społecznych, które kosztowały życie setki milionów istnień ludzkich, marksiści nazywani w polityce komunistami wyciągnęli jeden podstawowy wniosek. Stwierdzili mianowicie, że bez gruntownego przerobienia natury ludzkiej, co trzeba zaczynać od urodzenia, nie da się wykreować ‚nowego człowieka’, któremu Bóg nie będzie już potrzebny. Dobranie się przez technologię Gender do naturalnie potężnego popędu – seksualnego – i to przed jego ujawnieniem się w formie świadomie działającej dźwigni regulującej ludzkie zachowanie, a więc u 4 letniego już malucha, jest praktyczną emanacją takiego właśnie widzenia rzeczy. Zdeprawowanie dziecka, które w normalnych warunkach wychowywane jest w rodzinie, przez odgórnie narzucone jej i jemu programy oddziaływań na będącą jeszcze w powijakach sferę erotyczną tego małego człowieka, ma w tym kierunku prowadzić. Chodzi o dojście do sytuacji, w której dobry dotyk, a więc przytulenie w czym objawia się rodzicielska miłość, co zapewnia dziecku niezbędne rozwojowo poczucie bezpieczeństwa, zostanie zastąpiony przez samo stymulowaną przyjemność pochodzącą z miejsc erogennych. W efekcie takiej osobie rodzina nie będzie już potrzebna, co w konsekwencji zrodzi pożądaną przez neokomunistów oczekiwaną i fundamentalną zmianę w naturze tej osoby. Dla pionu moralnego nie będzie już miejsca. Zastąpi go wszechogarniający hedonizm zbudowany na bazie popędu seksualnego. Wiązanie z nim jeszcze innych ważnych dla twórców ‚nowego człowieka’ cech jak np. bezwzględna spolegliwość względem zwierzchnika, ma za pomocą metody warunkowania doprowadzić do wdrukowania w osobowość właściwych i ustalonych przez politycznego manipulatora cech.

Skoro popęd seksualny ma się stać fundamentem oddziaływań na dziecko w procesie jego rozwoju**, to nieuchronnie musi to wymusić zmiany w prawie. Oto pedofilia stanie się pełnoprawną i wręcz pożądaną formą zaspokajania potrzeb seksualnych, gdyż w warunkach panowania genderyzmu będzie fundamentalnie prorozwojowa. Paradoksem jest, że w tej sytuacji dobry dotyk będzie się kojarzył nie z przytuleniem dziecka przez rodzica, a z wykorzystaniem go seksualnie przez pedofila.

———-

* Redneg, czyli ang. skrót oznaczający ‚czerwoną negację’, to określenie powstałe z przeczytania wspak wyrazu Gender, które jest tożsame ze słowami seks, płeć.

** Oczywiście defacto nie chodzi tu o rozwój, a osiągnięcie celu czysto politycznego, niebywale wręcz społecznie i indywidualnie szkodliwego.