Tagi

, , , , , , , , , ,

Herr Oscar-Tusk Donald Franciszek zabrał się za ogłoszenie ‚naprawienia’ tego do czego sam celowo doprowadził, w ramach niszczenia polskości naszego kraju. Teraz służba zdrowia sama dozna cudu ozdrowienia, a maluchy idące po raz pierwszy do szkoły, objęte zostaną czułą opieką czyli darmowym, jednym podręcznikiem dla całej Rzplitej, który nadto poprowadzi je ku genderowej szczęśliwości. Ponadto herr wziął w specjalną opiekę 25% powierzchni Polski tj. lasy, z których chce ściągnąć haracz na remonty lokalnych dróg w taki sposób, by zajmujący się zawodowo państwowymi kniejami, zmuszeni zostali do zaciągnięcia niespłacalnych kredytów. Tak właśnie Sztukmistrz z Sopotu otworzy drogę, do odebrania społeczeństwu ostatniego azylu, w którym mogli poczuć, że żyją na swobodzie, tj. opylenia całej tej substancji nowym właścicielom. Przy tej okazji Pinokio będąc jednym z największych w dziejach łgarzy, za kłamcę ogłosił człowieka, którego los uchronił od udania się na łono Abrahama na skutek pułapki zgotowanej tym razem już tylko w duecie i to politycznych tenorów. Niepełny ‚sukces’ tego łajdactwa sprawił, że co nie wyszło fizycznie, ma się stać politycznie. Oscar robi to dzień po dniu, nasyłając ‚resortowe dzieci’ na człowieka, którego w ten sposób mimo woli promuje na jedynego lidera narodu, mogącego doprowadzić Donalda Donaldowicza za kratki. Dr Jarosław Kaczyński, bo o nim mowa, tyle już wycierpiał od neokomunistycznej ferajny, której oficjalnie przewodzi dzisiaj Tusk mgr Donald Franciszek, że stwarza to gwarancję, iż dopóki sił, prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie wycofa się z walki z agenturą. Stawką w tej grze jest zatracenie lub ocalenie Ojczyzny. W ten sposób i paradoksalnie zdrajcy Rzplitej stworzyli niezłomnego przeciwnika, który oddychając Polską jak powietrzem, nie może z niej zrezygnować, gdyż ani dnia nie przeżyje.