Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Za to, coś Tusk uczynił, w męce odejdziesz

Dzięki rewolucji na Ukrainie Polacy otrzymali jeszcze jedną szansę na przełamanie zmory, która uniemożliwia Rzplitej rozwój – skutki porozumienia okrągłostołowego*. Zakładając poważną politykę wolnego świata pod przywództwem Stanów Zjednoczonych wobec Ruso-Sowietów, a więc państwa bandyckiego, które napadło na naszego wschodniego sąsiada, kraj suwerenny, dokonując zaboru jego części – Krymu – będzie musiało dojść w Warszawie do poważnego przewartościowania. Prowadzona, także z pomocą państwa polskiego, skuteczna polityka wobec Kremla nie będzie bowiem z naszej strony możliwa, bez okiełznania sprawujących w kraju władzy, neokomunistycznych szczególnie wojskowych tajnych służb**. Widocznym znakiem tej sytuacji są rządy Donalda Donaldowicza, Bronisława Zygmuntowicza, (P)yskaczy (O)bleśnych jak i znajdujących się w strategicznych odwodach  (S)zuj (L)ikwidacyjnego (D)yskursu, (P)lew (S)tałej (L)ipy i Palikocierni. Gremia przywódcze tego towarzystwa są tak zdemoralizowane, że permanentna zdrada interesów rodzimego kraju to dla nich norma.

Wraz z nadchodzącym czasem szeregu wyborów, do których ma w Polsce dojść od wiosny tego roku, i przeciągnie się to aż do prawie końca roku następnego, powstała szansa na całkowite wyeliminowanie PO z wpływu na naszą politykę. Jeżeli tylko naród zachował odrobinę instynktu samozachowawczego, to tak się stanie. W zaistniałej sytuacji można nawet zaryzykować twierdzenie, że bez zlikwidowania opisywanego tu stanu rzeczy, dojdzie do powtórki tego, co stało się z Rzeczpospolitą Obojga Narodów 30 września 1793 roku. Sytuacja dzisiejsza jest o tyle różna, że na szczęście istnieje w Polsce zorganizowany i gotowy do poświęceń front patriotyczny, a nie tylko trzech czynnie przeciwnych I rozbiorowi Polski bohaterów – Tadeusz Reytan, Samuel Korsak, Stanisław Bohuszewicz.

Czy tak być w Polsce musi?

———-

* Głównie idzie tu o zafundowany Polsce system gospodarczy nazwany przez Stanisława Michalkiewicza kapitalizmem kompradorskim.

** Tubą propagandową tego towarzystwa jest dziennik (G)ranat (W)issarionowicza, którego sterem jest magdalenkowy uczestnik handlu Polską ponad głowami narodu Michnik czerwony Adam. Nikt nie zna z wyjątkiem Kremla programu w jaki wyposażono zapalnik tego granatu. Kluczem elektronicznym do niego dysponuje rzecz jasna Putin Władimir Władimirowicz, który z Józefa Papkina dzięki polityce beznadziejnego Mulata, awansował na Potiomkina Grigorija Aleksandrowicza***. Czy Putin nie stanie się Hitlerem i Stalinem w jednej osobie, to będzie zależało od polityki USA i ujęcia  w ryzy Niemiec oraz lewackiego lobby żydowskiego.

*** Autor projektu przyłączenia do Rosji Krymu z pogwałceniem traktatu podpisanego z Turcją w Küczük Kajnardży, a także koncepcji II rozbioru Polski. Planował zostanie jej królem. Współpracował z naszym władcą Poniatowskim Stanisławem Augustem. Przyjaciółmi tego faworyta carycy Katarzyny II byli Potocki Szczęsny i Rzewuski Seweryn, a więc dwa największe prorozbiorowe padalce w Polsce. Kawaler Orderu Orła Białego.