Jakżeby to cudownie było gdybyśmy wszyscy, jak jeden mąż, dzięki Męce i Zmartwychwstaniu Pańskiemu, mogli skorzystać z Boskiego zaproszenia nas do życia wiecznego. W ten szczególny czas możemy to sobie na nowo uświadomić, uwierzyć – uwierzyć jeszcze mocniej. Szczęście nieskończone jest tuż, tuż. Trwajmy w Jezusie Chrystusie, a dostąpimy tego najwspanialszego owocu jakim jest boskie zwycięstwo ducha nad materią. Wszystkim odwiedzającym tę stronę, piszący te słowa, życzy Błogosławieństwa Bożego na wszystkie ziemskie chwile.